• Kultivace C. pneumoniae a stanovení citlivosti na antimikrobní látky.

 

  • Testování účinnosti různých substancí proti sbírkovému kmeni C. pneumoniae.

 

  • Test cytotoxicity sledovaných látek.

 

  • Testujeme i jiná agens včetně některých virů (v rámci BHL2)