Výzkum Chlamydia Pneumoniae

Náš tým se zabývá problematikou antimikrobiálního testování citlivosti Chlamydophila pneumoniae. Zkoumáme rozdíly v metodikách, užitých buněčných liniích a interpretaci výsledků testování antimikrobiální citlivosti. To vše s cílem poskytnout základ pro standardizaci metodologického postupu testování antimikrobiální citlivosti na C. pneumoniae.

Chceme přispět k vývoji nových účinných látek s anti-chlamydiovým efektem, ke zlepšení v oblasti klinické diagnostiky a k rozšíření povědomí problematiky C. pneumoniae mezi odbornou veřejností.

Projekt je realizován v prostorách Vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích ( JVTP).